Home » Branches » ICT en bouw

ICT en bouw

Noodzaak

Opdrachten stromen niet automatisch binnen, marges lopen terug en traditioneel bouwen gaat op de schop. Als bouwbedrijf bent u genoodzaakt op zoek te gaan naar manieren om uw bedrijf te laten groeien en de concurrentie voor te blijven. Tegelijkertijd is het belangrijk de klant altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierdoor is het verbeteren van klantervaring en klanttevredenheid een belangrijk speerpunt voor veel bouwbedrijven. Op vele facetten moet uw organisatie (blijven) veranderen om continuïteit te kunnen waarborgen. Deze kenmerken constateren wij bij onze relaties in de bouw en denken mee in een gepaste toekomstige oplossing.

Andere eisen

Men verwacht flexibiliteit, een 24/7-mentaliteit, mobiliteit, service en een proactieve aanpak. Hoe gaat u dit bereiken? Welke middelen kunnen bijdragen in betere communicatie en digitalisering van uw documenten voor betere besprekingen met uw interne als externe omgeving. SharePoint en Office 365 bieden vele gemakken en verbetering in uw documentenstroom en in de interne als externe communicatie.

 

Samenwerken en kennisdelen

Het wordt steeds belangrijker efficiënter en effectiever met middelen en mensen om te gaan. Dit heeft grote invloed op bestaande werkprocessen. Om met alle veranderingen goed om te kunnen gaan is goede samenwerking en kennisdeling intern, met klanten en/of met partners enorm belangrijk. Dit levert enkele grote voordelen op:
• Steeds productiever, effectiever en efficiënter werken
• Faalkosten worden gereduceerd
• Klantervaring en klanttevredenheid kan makkelijk verbeterd worden

Toekomst

De toekomstige ontwikkelen eisen dat medewerkers flexibeler zijn, breder inzetbaar zijn, hogere werkdruk aankunnen, mobieler kunnen werken en zich ook nog een kunnen verplaatsen in een uiteindelijke probleem van de klant. Een bouwbedrijf zal zich dus meer moeten verdiepen in de kant van de klanten en hier zijn interne organisatie op doen aansluiten. Goede IT-ondersteuning is daarin onmisbaar. Om u te onderscheiden en staande te blijven in een veranderde markt is het inzetten van innovatie software een must.