Home » Branches » Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs staat voor de uitdaging om buiten de geëffende paden te gaan kijken. Men moet de omslag maken van platte leerfabrieken naar instanties die vanuit bevlogenheid de leiders van de toekomst afleveren. Er liggen geweldige mogelijkheden voor scholen die de moed hebben zichzelf opnieuw uit te vinden. Het inzetten van ICT-oplossingen kan bijdragen aan een andere manier van leren en werken.

Terugloop van leerlingen

Aan de andere kant heeft het onderwijs te maken met terugloop van leerlingen. Het aantal leerlingen is inherent aan het budget wat beschikbaar komt. Dit budget heeft het onderwijs nodig om die stap te maken door het onderwijs om te zetten in de wensen van de toekomstige maatschappij en bedrijfsleven. Het veranderproces en budget zijn twee elementen die elkaar nodig hebben. Een grote uitdaging binnen het onderwijs. Diabolo ICT zit graag bij haar klanten om tafel om mee te denken hoe hun visie bereikt kan worden door te ondersteunen met het aanbieden van juiste INCT-oplossingen.

Ervaring

Rob Calamé is hoofd ICT op Scholengemeenschap Marianum sinds 2006. Sindsdien heeft hij tal van ontwikkelingen meegemaakt. “De krimp is het belangrijkste thema waar we momenteel mee te maken hebben. Dat geldt voor het hele onderwijs in Nederland. Een vermindering van het aantal leerlingen betekent ook een daling van je inkomsten en dat heeft weer consequenties voor je uitgaven”, aldus Rob Calamé. Op ICT-gebied een uitdaging om met betrekkelijk weinig mensen een professioneel netwerk in stand te houden.