Home » Scan uw printomgeving

Scan uw printomgeving

Onze manier van werken verandert, zo ook uw printomgeving. Het aantal afdrukken neemt af en scannen (digitaliseren) wordt steeds belangrijker. Door deze ontwikkeling is er meer data-opslag op de printer aanwezig en hoe zijn deze beveiligd? Een onbeveiligde printer is voor veel hackers de manier om binnen te komen. Maak een analyse van uw manier van werken en scan uw printomgeving.

De scan kijkt naar de volgende onderdelen:

  • Security; elimineer beveiligingsrisico’s en minimaliseer de kans op eventuele data lekken
  • Kostenbesparing; bespaar op uw afdrukkosten
  • Efficiencyverbetering; werk sneller met de juiste middelen
  • Inzicht en controle; 24/7 inzicht op verbruik
  • Ontlast het milieu; niet printen is 100% besparen en vermindert de milieu impact

Security

Naast het verkrijgen van grip op uw printkosten is beveiliging een essentieel punt om mee te nemen in de inventarisering van uw printomgeving. Zeker in het kader van wet Meldplicht datalekken per 1 januari 2016. Hoe zit het met uw print- en scanomgeving? Middels de HP Security Manager Tool kunnen wij uw printomgeving in kaart brengen.