Home » hackers

Scan uw printomgeving

Onze manier van werken verandert, zo ook uw printomgeving. Het aantal afdrukken neemt af en scannen (digitaliseren) wordt steeds belangrijker. Door deze ontwikkeling is er meer data-opslag op de printer aanwezig…

Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP)…